Emil Pettersson

Breakdance

Undervisar i Malmö

Emil har dansat breakdance i drygt 8 år, och tagit sig så långt bort som Tokyo för att ta del av olika intryck inom dansen, och lära av framstående breakdansare. Han lägger vikt vid musikalitet och att träna olika rörelsemönster, något breakdance passar utmärkt för. Det kreativa skapandet är också en självklar del av dansen, och får mer och mer uppmärksamhet desto bättre eleven behärskar grunderna.