Academy Program

Academy Program är igång igen!!

Info om programet:
Älskar du att dansa och vill dansa mycket, är du bered på en utmanning och vill du utvecklas maximalt ? Då ska du absolut gå på Academy Program.

Kursen är från 9 år och uppåt. Du ska ha dansat minst 2 terminer på en dansstudio.
Man tränar tre gånger/vecka och deltar i många showuppsättningar samt diverse event. Kursen är uppdelad i 3 terminer/år.
Dvs Vårtermin, hösttermin och sommartermin.
Sommaren och främst julen/december är en period då denna grupp har möjlighet att träna på att uppträda.

Första veckan av terminen är det vi kallar ”Intagningsveckan”. Man deltar på alla 3 klasserna, lärarna stämmer av med varandra för att se så gruppen håller en jämn nivå. Skulle man inte vara på samma nivå så hjälper vi er att hitta andra kurser där ni kan träna upp er dansmässigt för att börja i gruppen vid ett senare tillfälle.

Kursen innehåller:
Jazzklass
Hiphop/Street
Styrka & rörlighetsträning
Grundtekniksträning
Showträning

Pris: 3.000:-

För att söka tar ni kontakt med oss här: info@arnbergs.com
Skriv Academy Program i ÄMNE