Contemporary Jazz

Lektionen börjar med att värma upp kroppen och finna ett starkt centrum. Denna klass kommer lägga mycket fokus på att bygga upp kroppen och stärka den för att kunna utöva dans stilen. Det viktiga är att dansa med känsla, uttrycka sig och att inte vara rädd för att göra fel.
Det är viktigt att kunna vara öppen och dela med sig av sin historia genom dans. Det kommer även läggas en del tid på att hitta sin egen stil och sitt naturliga sätt att röra sig på.

Skor: Barfota

Contemporary Jazz 10-13 år nyb/lätt fortsättning:

Lördagar    13.30-14.30          Anmäl dig

Ungdom/vuxna fortsättning.

Onsdagar   20.15-21.30             Anmäl dig

Pris: 1575:-/15 gånger 60 min
1650:-:-/ 15 gånger 75 min

Lärare: Giada Luciani